Polisy emerytalne oraz ich właściwości, wady oraz wartości

Polisy emerytalne oraz ich właściwości, wady oraz wartości

Wszyscy powinniśmy zadbać o swoją emeryturę. Żeby godnie żyć na emeryturze już dzisiaj musimy pomyśleć o oszczędzaniu w ramach trzeciego dobrowolnego filaru. Jest obecnie możliwość ustanowienia polisy, jaka łączy ze sobą odkładanie na emeryturę oraz cele ochronne. Polisy te są nadzwyczaj dobrą lokata, dla osób, jakie nastrajają się na długoterminowe odkładanie.

Dużo instytucji finansowych prowadzi tak zwany trzeci filar, czyli osobiste polisy. Do najbardziej słynnych przystają zabezpieczenie na żywot oraz fundusze inwestycyjne. Wpłacane finanse na polisę pojedynczą, porcja ich stanowi składkę na zabezpieczenie na żywot, pozostałe środki zbierane są na osobistym koncie każdego posiadacza polisy. Środki te wkładane są w jednostki kapitałów inwestycyjnych. Pierwsze polisy emerytalne połykały ogromną część na zabezpieczenie na życie, z czym jednoczyły się wysokie sumpty, obecnie polisy gwarantują w stu procentach wkładania wpłacanej składki. Ubezpieczenie interesanta obejmuje teraz tylko do kilku tysięcy.

About author